Βιντεογραφημένα πειράματα Φυσικής

Πειράματα Α' Λυκείου

ΘέμαΣύνδεσμοςΗμερομηνία
Νόμοι του Νεύτωνα
Πειραματική μελέτη του Τρίτου Νόμου του Νέυτωνα (Δράση - Αντίδραση) 1 05/12/2022
Πειραματική μελέτη του Τρίτου Νόμου του Νέυτωνα (Δράση - Αντίδραση) 2 05/12/2022
Πειραματική μελέτη του 2ου Νόμου με μηχανή Adwood (Μάζα συστήματος Σταθερή) 05/12/2022
Πειραματική μελέτη του 2ου Νόμου με μηχανή Adwood (Δύναμη συστήματος Σταθερή) 05/12/2022
Κίνηση σε ευθεία γραμμή
Πειραματική μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης 05/12/2022

Πειράματα Β' Λυκείου

ΘέμαΣύνδεσμοςΗμερομηνία
Στατικός Ηλεκτρισμός
Πειραματική μελέτη Ηλεκτρικής Φόρτισης με Τριβή 1 05/12/2022
Πειραματική μελέτη Ηλεκτρικής Φόρτισης με Τριβή 2 05/12/2022
Πειραματική μελέτη Ηλεκτρικής Φόρτισης με Τριβή 3 05/12/2022
Λειτουργία Wimshurst Machine 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή Wimshurst 1 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή Wimshurst 2 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή Wimshurst 3 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή Wimshurst 4 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή Wimshurst 5 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 1 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 2 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 3 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 4 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 5 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 6 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 7 05/12/2022
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού με τη μηχανή VandeGraaff 8 05/12/2022

Πειράματα Γ' Λυκείου

ΘέμαΣύνδεσμοςΗμερομηνία
Ταλαντώσεις
Μελέτη παραγόντων εξάρτησης της περιόδου για Μαθηματικό Εκκρεμές 05/12/2022
Ταλαντώσεις - Μελέτη παραγόντων εξαρτησης της Περιόδου Ταλαντωστή 05/12/2022
Μελέτη των γραφικών Μετατόπιση, Ταχύτητα, Επιτάχυνση για σωμα που εκτελεί ΑΑΤ 05/12/2022