Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Β' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Γ' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   17/09/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα -2ωρο- Πρακτική Κατεύθυνση   17/09/2021
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα -2ωρο- Θεωρητική Κατεύθυνση   07/09/2021
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα -2ωρο- Πρακτική Κατεύθυνση   07/09/2021
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα -2ωρο- Πρακτική Κατεύθυνση   07/09/2021
Β'' Τεχνικής Σχολής
Φυσική Πρακτική Κατεύθυνση -2ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική Θεωρητική Κατεύθυνση - 6ωρο -Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική - B Πρακτικής Κατεύθυνσης -2ωρο - Mη Εξεταζόμενο Μάθημα   17/09/2021
Φυσική - Β' Πρακτικής κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (4ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική - B' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (2ωρο) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική - Β' Θεωρητικής κατεύθυνσης (2ωρο) - Εξεταζόμενο μάθημα   17/09/2021
Γ'' Τεχνικής Σχολής
Φυσική Πρακτική Κατεύθυνση -2ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική - Γ Πρακτικής Κατεύθυνσης -2ωρο - Mη Εξεταζόμενο Μάθημα   17/09/2021
Φυσική - Γ Πρακτικής κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (4ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Φυσική - Γ Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (2ωρο) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   17/09/2021