Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

Θέμα Α' Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
Β' Γυμνασίου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Γ' Γυμνασίου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 13/09/2022

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οδηγίες διαχείρισης Πλαισίων Μάθησης Φυσικής Γυμνασίου 22/11/2022

Λύκειο

Θέμα Α' Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
Α' Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Β' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Γ' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022

Τεχνική Σχολή

Θέμα Α' Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα - 2ωρο- Πρακτική Κατεύθυνση 13/09/2022
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα - 2ωρο- Πρακτική Κατεύθυνση 13/09/2022
Β' Τεχνικής Σχολής
Φυσική - B Πρακτικής Κατεύθυνσης - Εξεταζόμενο Μάθημα 24/10/2022
Φυσική - B Πρακτικής Κατεύθυνσης - Mη Εξεταζόμενο Μάθημα 13/09/2022
Φυσική - Β' Πρακτικής κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (4ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική - Β' Θεωρητικής κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (4ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα 22/11/2022
Γ' Τεχνικής Σχολής
Φυσική Πρακτική Κατεύθυνση - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική Πρακτική Κατεύθυνση - 2ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική - Γ' Πρακτικής Κατεύθυνσης - 2ωρο - Mη Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική - Γ' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (2ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022
Φυσική - Γ' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (2ωρο) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 31/08/2022