Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Β' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Γ' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 15/03/2022
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα -2ωρο- Πρακτική Κατεύθυνση 04/02/2022
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα -2ωρο- Θεωρητική Κατεύθυνση 04/02/2022
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα -2ωρο- Πρακτική Κατεύθυνση 04/02/2022
Β' Τεχνικής Σχολής
Φυσική Πρακτική Κατεύθυνση -2ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική Θεωρητική Κατεύθυνση - 6ωρο -Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - B Πρακτικής Κατεύθυνσης -2ωρο - Mη Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - Β' Πρακτικής κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (4ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - B' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (2ωρο) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - Β' Θεωρητικής κατεύθυνσης (2ωρο) - Εξεταζόμενο μάθημα 04/02/2022
Γ' Τεχνικής Σχολής
Φυσική Πρακτική Κατεύθυνση -2ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - Γ' Πρακτικής Κατεύθυνσης -2ωρο - Mη Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - Γ' Πρακτικής κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (4ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022
Φυσική - Γ' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (2ωρο) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 04/02/2022