Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΕξεταστέα ΎληΗμερομηνία
Β' Γυμνασίου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 22/04/2024
Γ' Γυμνασίου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 22/04/2024

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΕξεταστέα ΎληΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα 12/04/2024
Φυσική Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023
Β' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023
Γ' Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   06/09/2023

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΕξεταστέα ΎληΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Φυσική - 2ωρο - Θεωρητική Κατεύθυνση/ Πρακτική Κατεύθυνση - Εξεταζόμενο/ Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Φυσική - Θεωρητική Κατεύθυνση - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 12/04/2024
Β' Τεχνικής Σχολής
Φυσική - Θεωρητική/ Πρακτική Κατεύθυνση - 1ωρο - Εξεταζόμενο/ Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Φυσική - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Φυσική - Θεωρητική Κατεύθυνση - 5ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Γ' Τεχνικής Σχολής
Φυσική - Θεωρητική Κατεύθυνση - 1ωρο - Εξεταζόμενο/ Μη Εξεταζόμενο 11/04/2024
Φυσική - Θεωρητική/ Πρακτική Κατεύθυνση - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024
Φυσική - Θεωρητική Κατεύθυνση - 5ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 11/04/2024