Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος

Οι αρχές διδασκαλίας του μαθήματος διαμορφώνονται και καθορίζονται από τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν και σχεδιάζουν τη διδασκαλία του μαθήματος με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας.

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής δίνονται με στόχο να είναι πιο αποδοτική η διδασκαλία της Φυσικής στον χρόνο που διατίθεται για το μάθημα.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγίες για διδασκαλία Φυσικής B' Γυμνασίου 25/09/2023
Οδηγίες για διδασκαλία Φυσικής Λυκείου - Τεχνικής Σχολής 25/09/2023