Διδακτικό Υλικό

Β' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική Β' Γυμνασίου - Μέρος Α' - Ενότητες 1-2 30/08/2022
Φυσική Β' Γυμνασίου - Μέρος Β' - Ενότητες 3-4 30/08/2022

Γ' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική Γ' Γυμνασίου - Μέρος Α' - Ενότητες 1-3 25/07/2023
Φυσική Γ' Γυμνασίου - Μέρος Β' - Ενότητες 4-5 16/01/2024

Α' Λυκείου Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 1,3,4 - Μέρος Α' – Μηχανική 27/07/2017
Βιβλίο Δραστηριοτήτων - Προσανατολισμού 1,3,4 Μέρος Α' - Μηχανική 27/07/2017
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 1, 3, 4 - Μέρος Β' - Οπτική 07/09/2018

Α' Λυκείου Προσανατολισμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική Α' Λυκείου, Προσανατολισμός, βιβλίο μαθητή 20/10/2020
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Α' – Μηχανική 18/07/2018
Βιβλίο Δραστηριοτήτων - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Α' – Μηχανική 27/07/2017

B' Λυκείου Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική B' Λυκείου Κοινού Κορμού 31/07/2018

B' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική Β' Λυκείου Προσανατολισμού - Μέρος A'
Φυσική Β' Λυκείου Προσανατολισμού - Μέρος Α' - Μηχανική 18/07/2018
Μέρος Α' - Kεφάλαιο 1 & 2 -Δραστηριότητες - Κίνηση στο Επίπεδο - Βολές 29/09/2016
Μέρος Α' - Κεφάλαιο 3 - Δραστηριότητες - Σχετική Κίνηση - Αδρανειακά και Μη Αδρανειακά Συστήματα Αναφοράς 27/10/2016
Φυσική Β' Λυκείου Προσανατολισμού - Μέρος Β'
Στατικός και Δυναμικός Ηλεκτρισμός 18/07/2018

Γ' Λυκείου Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική Γ' Λυκείου Κοινού Κορμού 31/07/2018

Γ' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική Γ' Λυκείου Προσανατολισμού - Τεύχος 1 - Μηχανική Στερεού Σώματος 04/09/2019
Φυσική Γ' Λυκείου Προσανατολισμού - Τεύχος 2 - Ταλαντώσεις 04/09/2019
Φυσική Γ' Λυκείου Προσανατολισμού - Τεύχος 3 - Κύματα 04/09/2019
Φυσική Γ' Λυκείου Προσανατολισμού - Τεύχος 4 - Ηλεκτρομαγνητισμός 16/01/2020
Φυσική Γ' Ενιαίου Λυκείου - Ειδίκευση Α' - Τόμος ΙΙ 12/03/2018