Εξεταστικά Δοκίμια

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Β' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Γυμνασίου - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Γυμνασίου  - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Γυμνασίου - 2022-2023 - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Γυμνασίου  - 2022-2023 - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο 30/09/2022
Γ' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Γυμνασίου - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 31/07/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Γ' Γυμνασίου - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 31/07/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Γυμνασίου - 2022-2023 - Β' Τετράμηνο 31/07/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Γ' Γυμνασίου - 2022-2023 - Β' Τετράμηνο 31/07/2023
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο 30/09/2022

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ -2022-2023 - Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023 - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ -2022-2023 - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου - Προσανατολισμού -  2021- Β' Τετράμηνο 04/06/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Α' Λυκείου - Προσανατολισμού -  2021- Β' Τετράμηνο 04/06/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου - Προσανατολισμού -  2020 - A' Τετράμηνο 12/10/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Α' Λυκείου -  Προσανατολισμού -  2020 - A' Τετράμηνο 12/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου (ΟΜΠ2) 14/11/2019
Δειγματικά Δοκίμια Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ 2019 - 2020 - Α' Τετράμηνο 14/11/2019
Β' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ -2022-2023- Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023 - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023 - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2020-2021 - Β' Τετράμηνο 24/05/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2020-2021 - Β' Τετράμηνο 24/05/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Λυκείου (ΟΜΠ2) 20/10/2020
Οδηγός Διόρθωσης Δειγματικού Εξεταστικού Δοκιμίου - Β' Λυκείου (ΟΜΠ2) 20/10/2020
Γ' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023 - Α' Τετράμηνο 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2022-2023  - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ -2022-2023 - Β' Τετράμηνο 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ 05/10/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (2ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (4ωρο) 04/04/2024
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' ΤΕΣΕΚ -  Θεωρητικής Κατεύθυνσης (3ωρο) - 2020-2021 - Β' Τετράμηνο 04/06/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Α' ΤΕΣΕΚ -  Θεωρητικής Κατεύθυνσης  (3ωρο) - 2020-2021 - Β' Τετράμηνο 04/06/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' ΤΕΣΕΚ 2ωρο (ΠΚ) - 2020-2021 - A' Τετράμηνο 12/10/2021
Οδηγός Διόρθωσης- Α' ΤΕΣΕΚ 2ωρο (ΠΚ) - 2020-2021 - A' Τετράμηνο 12/10/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' ΤΕΣΕΚ 3ωρο (ΘΚ) - 2020-2021 - A' Τετράμηνο 12/10/2021
Οδηγός Διόρθωσης- Α' ΤΕΣΕΚ 3ωρο (ΘΚ) - 2020-2021 - A' Τετράμηνο 12/10/2021
Δειγματικά Δοκίμια Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ 2019 - 2020 (Α' Τετράμηνο) 14/11/2019
Β' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (1ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (4ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (5ωρο) 04/04/2024
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Β' Τετράμηνο 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Β' Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ - 2021-2022 - Α' Τετράμηνο 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (2ωρο) - 2020-2021- Β' Τετράμηνο 06/07/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (2ωρο) - 2020-2021 - Β' Τετράμηνο 06/07/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (4ωρο) - 2020-2021- Β' Τετράμηνο 06/07/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (4ωρο) - 2020-2021- Β' Τετράμηνο 06/07/2021
Γ' τάξη
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (1ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (4ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (5ωρο) 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Γ' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ 05/10/2021

Παγκύπριες - Απολυτήριες Εξετάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Λυκείου - ΤΕΣΕΚ
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 03/08/2023
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 03/08/2023
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2022 20/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2022 20/09/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 - Α' Σειρά 10/06/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 - Α' Σειρά 10/06/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2021 - Β' Σειρά 15/06/2021
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2021 - Β' Σειρά 15/06/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 - Α' Σειρά 22/02/2020
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 - Α' Σειρά 22/06/2020
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 - Β' Σειρά 2406/2020
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 - Β' Σειρά 24/06/2020
Ασκήσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων Φυσικής κατά κεφάλαιο 28/04/2020
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 - Α' Σειρά 27/05/2019
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 - Α' Σειρά 27/05/2019
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 - Β' Σειρά 28/05/2019
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 - Β' Σειρά 28/05/2019
Δειγματικό Δοκίμιο 2019 Γ' Λυκείου - Κατεύθυνση 20/02/2019
Δειγματικό Δοκίμιο 2019 Γ' Λυκείου -Κατεύθυνση - Οδηγός Διόρθωσης 20/02/2019
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 - Α' Σειρά 18/05/2018
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 - Α' Σειρά 18/05/2018
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2018 - Β' Σειρά 21/05/2018
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2018 - Β' Σειρά 21/05/2018
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 - Α' Σειρά 29/05/2017
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 - Α' Σειρά 29/05/2017
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2017 - Β' Σειρά 30/05/2017
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2017 - Β' Σειρά 30/05/2017
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 - Α' Σειρά 30/05/2016
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 - Α' Σειρά 30/05/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2016 - Β' Σειρά 31/05/2016
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2016 - Β' Σειρά 31/05/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 - Α' Σειρά 22/05/2015
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 - Α' Σειρά 22/05/2015
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2015 - Β' Σειρά 25/05/2015
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2015 - Β' Σειρά 25/05/2015
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 - Α' Σειρά 26/05/2014
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 - Α' Σειρά 26/05/2014
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2014 - Β' Σειρά 27/05/2014
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2014 - Β' Σειρά 27/05/2014
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2013 - Α' Σειρά 05/06/2013
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2013 - Α' Σειρά 05/06/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2013 - Β' Σειρά 06/06/2013
Οδηγός Διόρθωσης - Απολυτήριες Εξετάσεις 2013 - Β' Σειρά 06/06/2013
Ερωτήσεις - 2012 01/09/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2012 - Α' Σειρά 06/06/2012
Οδηγός Διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2012 - Α' Σειρά 06/06/2012
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2012 - Β' Σειρά 07/06/2012
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 - Α' Σειρά 04/06/2011
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2011 - Β' Σειρά 06/06/2011
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Νέα δομή 01/09/2016
Ερωτήσεις 2010 01/09/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2010 - Α' Σειρά 05/06/2010
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2010 - Β' Σειρά 07/06/2010
Εξεταστικό Δοκίμιο 01/09/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2009 - Α' Σειρά 05/06/2009
Εξεταστικό Δοκίμιο - Απολυτήριες Εξετάσεις 2009 - Β' Σειρά 06/06/2009
ΤΕΣΕΚ
Απολυτήριες Εξετάσεις 2021 - 2ωρο - Εξεταστικό Δοκίμιο 13/12/2021
Απολυτήριες Εξετάσεις 2021 - 2ωρο - Οδηγός Διόρθωσης 13/12/2021
Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 - 4ωρο Τ. Σ. -  Δοκίμιο 18/06/2020
Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 - 4ωρο Τ. Σ. - Οδηγός Διόρθωσης 18/06/2020
Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 - 2ωρο - Δοκίμιο 29/06/2020
Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 - 2ωρο - Οδηγός Διόρθωσης 29/06/2020
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 - 4ωρο Τ. Σ. -  Δοκίμιο 13/06/2019
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 - 4ωρο Τ. Σ. - Οδηγός Διόρθωσης 13/06/2019
Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 - 2ωρο - Δοκίμιο 18/06/2019
Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 - 2ωρο - Οδηγός Διόρθωσης 18/06/2019
Εξετάσεις Απόλυσης 2ωρο - 2018 12/06/2018
Οδηγός Διόρθωσης 2ωρο - 2018 12/06/2018
Εξετάσεις Απόλυσης 2ωρο - 2017 12/07/2017
Οδηγός Διόρθωσης 2ωρο - 2017 12/06/2017
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ωρο - 2016 08/06/2016
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου - 2016 08/06/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ωρο - 2016- Β' Σειρά 09/06/2016
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου - 2016 - Β' Σειρά 09/06/2016
Εξετάσεις Απόλυσης 2ωρο - 2016 13/06/2016
Οδηγός Διόρθωσης 2ωρο - 2016 13/06/2016
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ωρο - 2015 02/06/2015
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου - 2015 02/06/2015
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ωρο - Β' Σειράς 2015 03/06/2015
Εξετάσεις Απόλυσης 2ωρο - 2015 15/06/2015
Οδηγός Διόρθωσης 2ωρο - 2015 15/06/2015
Εξετάσεις Απόλυσης 2ωρο - 2015 - B' Σειρά 16/06/2015
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ωρο - 2014 13/06/2014
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου - 2014 13/06/2014
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ωρο - Β' Σειράς 2014 14/06/2014
Εξετάσεις Απόλυσης 2ωρο - 2014 16/06/2014
Οδηγός Διόρθωσης 2ωρο - 2014 16/06/2014