Φυσική Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Ο ιστότοπος αυτός έχει ως κύριο στόχο του την ενίσχυση του έργου των καθηγητών της Φυσικής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική εκπαίδευση με υποστηρικτικό υλικό, την ενημέρωση των καθηγητών για τις εξελίξεις που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής καθώς επίσης και την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών και της επιθεώρησης Φυσικής.

Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό όπως, Φύλλα Εργασίας, άρθρα σχετικά με τη διδακτική του μαθήματος, υλικό από τα σεμινάρια της επιθεώρησης Φυσικής, βιντεοταινίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος, έντυπα για το εργαστήριο Φυσικής, ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και διάφορες χρήσιμες ιστοσελίδες. Στο χώρο αυτό θα βρει κάποιος και τα Aναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της Φυσικής καθώς επίσης και προγραμματισμούς του μαθήματος για τις διάφορες τάξεις.

Ο ιστότοπος θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται με υλικό το οποίο θα προέρχεται είτε από τους καθηγητές είτε από την επιθεώρηση του μαθήματος. Συχνά θα προστίθενται νέες διευθύνσεις του διαδικτύου για σκοπούς ενημέρωσης των καθηγητών αλλά και ενίσχυσης του έργου τους.