Διδακτικό Υλικό

Β' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό Β΄ Γυμνασίου 14/09/2015

Γ' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διδακτικό Υλικό Γ΄ Γυμνασίου 14/09/2015

Α' Λυκείου Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 1,3,4 - Μέρος Α' – Μηχανική 27/07/2017
Βιβλίο Δραστηριοτήτων - Προσανατολισμού 1,3,4 Μέρος Α' - Μηχανική 27/07/2017

Α' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Α' – Μηχανική 27/07/2017
Βιβλίο Μαθητή - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Β' - Οπτική 01/03/2017
Βιβλίο Δραστηριοτήτων - Προσανατολισμού 2 - Μέρος Α' – Μηχανική 27/07/2017
Τεύχος Α' - Οδηγός Εκπαιδευτικού 04/09/2015
Τεύχος Δ΄ - Οδηγός Εκπαιδευτικού – Η Έννοια της Ενέργειας 07/03/2016

B' Λυκείου Κοινού Κορμού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αναδρομή στους Νόμους του Νεύτωνα 06/10/2016
Κίνηση στο Επίπεδο - Βολές 06/10/2016
Κυκλική Κίνηση 01/12/2016
Παγκόσμια Έλξη 23/02/2017

B' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσική Β' Λυκείου Προσανατολισμού - Μέρος A'
Φυσική Β' Λυκείου Προσανατολισμού - Μέρος Α' - Μηχανική 08/08/2017
Μέρος Α' - Kεφάλαιο 1 & 2 -Δραστηριότητες - Κίνηση στο Επίπεδο - Βολές 29/09/2016
Μέρος Α' - Κεφάλαιο 3 - Δραστηριότητες - Σχετική Κίνηση - Αδρανειακά και Μη Αδρανειακά Συστήματα Αναφοράς 27/10/2016
Φυσική Β' Λυκείου Προσανατολισμού - Μέρος Β'
Στατικός και Δυναμικός Ηλεκτρισμός 14/12/2017

Γ' Λυκείου Κατεύθυνση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Μέρος Α΄ Μηχανική Στερεού Σώματος - Ενότητες 1.1-1.10 13/07/2017
Μέρος Α΄ Μηχανική Στερεού Σώματος - Ενότητες 1.11-1.19 13/07/2017
Μέρος Β΄ Ταλαντώσεις - Ενότητες 2.1 – 2.14 28/08/2017
Μέρος Β΄ Ταλαντώσεις - Ενότητες 2.15 – 2.21 28/08/2017
Μέρος Γ΄ Κύματα - Ενότητες 3.1 – 3.18 14/12/2017
Μέρος Γ΄ Κύματα - Ενότητες 3.19 – 3.37 12/02/2018
Μέρος Δ΄ Ηλεκτρομαγνητισμός 12/03/2018
Φυσική Γ' Ενιαίου Λυκείου - Ειδίκευση Α' - Τόμος ΙΙ 12/03/2018