Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα   19/01/2021
Φυσική Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Β΄Λυκείου
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Τεχνικής Σχολής
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα - Θεωρητική Κατεύθυνση  19/01/2021
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα - Θεωρητική Κατεύθυνση  19/01/2021
Φυσική - Εξεταζόμενο Μάθημα - Πρακτική Κατεύθυνση  20/01/2021
Φυσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα - Πρακτική Κατεύθυνση  19/01/2021
Β΄Τεχνικής Σχολής
Φυσική Πρακτικής Κατεύθυνσης - 2ωρο - Mη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Φυσική -Πρακτικής κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (4ωρο) - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Φυσική Θεωρητικής Κατεύθυνσης ΤΕΣΕΚ (2ωρο) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Φυσική  Πρακτικής Κατεύθυνσης - 2ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Φυσική Θεωρητικής Κατεύθυνσης - 6ωρο -Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021