Εξεταστικά Δοκίμια

Λύκειο

ΘέμαΑρχείο
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Λυκείου -  Προσανατολισμού -  2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Οδηγός διόρθωσης- Α' Λυκείου -  Προσανατολισμού -  2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ - 2021 (Β΄ Τετράμηνο)  
Οδηγός διόρθωσης - Β' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ -2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 (Α' Σειρά)
Οδηγός διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 (Α' Σειρά)
Εξεταστικό Δοκίμιο - Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 (Β' Σειρά)
Οδηγός διόρθωσης - Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 (Β' Σειρά)
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο – Β' Λυκείου (ΟΜΠ2)
Οδηγός Διόρθωσης Δειγματικού Εξεταστικού Δοκιμίου – Β' Λυκείου (ΟΜΠ2)
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο – Β' Πρακτ. ΤΕΣΕΚ  
Οδηγός Διόρθωσης Δειγματικού Εξεταστικού Δοκιμίου – Β' Πρακτ. ΤΕΣΕΚ
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο – Β' 4ωρο ΤΕΣΕΚ
Οδηγός Διόρθωσης Δειγματικού Εξεταστικού Δοκιμίου – Β' 4ωρο ΤΕΣΕΚ
Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 - Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 - Οδηγός διόρθωσης
Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 (Β' σειρά) - Δοκίμιο  
Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 (Β' σειρά) - Οδηγός διόρθωσης
Ασκήσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων Φυσικής κατά κεφάλαιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 - Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 - Οδηγός διόρθωσης  
Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 (Β' σειρά) - Δοκίμιο
Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 (Β' σειρά) - Οδηγός διόρθωσης
Δειγματικά δοκίμια Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ 2019-2020 (Α΄ Τετράμηνο)
Δειγματικό δοκίμιο 2019 για Γ΄ Λυκείου (κατεύθυνση)  
Δειγματικό δοκίμιο 2019 για Γ΄ Λυκείου (κατεύθυνση) - Οδηγός διόρθωσης  
Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 - Οδηγός Διόρθωσης
Εξεταστικό Δοκίμιο – Β΄ Σειρά 2018
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου Β΄ Σειράς 2018
Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 - Οδηγός Διόρθωσης
Εξεταστικό Δοκίμιο – Β΄ Σειρά 2017
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου Β΄ Σειράς 2017
Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 - Οδηγός Διόρθωσης
Εξεταστικό Δοκίμιο – Β΄ Σειρά 2016
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου Β΄ Σειράς 2016
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο – Α' Λυκείου (ΟΜΠ2)
Εξεταστικό Δοκίμιο – Β΄ Σειρά 2015
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου Β΄ Σειράς 2015
Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 - Οδηγός Διόρθωσης
Εξεταστικό Δοκίμιο – Β΄ Σειρά 2014
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου Β΄ Σειράς 2014
Παγκύπριες Εξετάσεις 2014
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου 2014
Εξεταστικό Δοκίμιο – Β΄ Σειρά 2013
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου Β΄ Σειράς 2013
Παγκύπριες Εξετάσεις 2013
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου 2013
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Σειρά 2012
Παγκύπριες Εξετάσεις 2012
Οδηγός Διόρθωσης Δοκιμίου 2012
Ερωτήσεις 2012
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Σειρά 2011
Παγκύπριες Εξετάσεις 2011
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Νέα δομή
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Σειρά 2010
Παγκύπριες Εξετάσεις 2010
Ερωτήσεις 2010
Δοκίμιο Επιθεώρησης 2010
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Σειρά 2009
Παγκύπριες Εξετάσεις 2009

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείο
Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' ΤΕΣΕΚ -  Θεωρητικής Κατεύθυνσης  (3ωρο) -2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Οδηγός διόρθωσης - Α' ΤΕΣΕΚ -  Θεωρητικής Κατεύθυνσης  (3ωρο) -2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (2ωρο) -2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Οδηγός διόρθωσης - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (2ωρο) -2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (4ωρο) - 2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Οδηγός διόρθωσης - Β' ΤΕΣΕΚ - Πρακτικής Κατεύθυνσης (4ωρο) - 2021 (Β΄ Τετράμηνο)
Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 - Φυσική 4ωρο Τ. Σ. -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 -  Φυσική 4ωρο Τ. Σ. - Οδηγός διόρθωσης
Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 - Φυσική 2ωρο - Δοκίμιο
Απολυτήριες Εξετάσεις 2020 - Φυσική 2ωρο - Οδηγός διόρθωσης
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 - Φυσική 4ωρο Τ. Σ. -  Δοκίμιο
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 -  Φυσική 4ωρο Τ. Σ. - Οδηγός διόρθωσης
Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 - Φυσική 2ωρο - Δοκίμιο
Απολυτήριες Εξετάσεις 2019 - Φυσική 2ωρο - Οδηγός διόρθωσης
Δειγματικά δοκίμια Α' Λυκείου και ΤΕΣΕΚ 2019-2020 (Α΄ Τετράμηνο)
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2018
 Οδηγός Διόρθωσης 2ώρου 2018
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2017
 Οδηγός Διόρθωσης 2ώρου 2017
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ώρου 2016
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου 2016
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ώρου – Β΄ Σειράς 2016
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου – Β΄ Σειράς 2016
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2016
Οδηγός Διόρθωσης 2ώρου 2016
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ώρου 2015
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου 2015
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ώρου – Β΄ Σειράς 2015
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2015
Οδηγός Διόρθωσης 2ώρου 2015
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2015 – B΄ Σειρά
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ώρου 2014
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου 2014
Εξεταστικό Δοκίμιο 4ώρου – Β΄ Σειράς 2014
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2014
Οδηγός Διόρθωσης 2ώρου 2014
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2014 – B΄ Σειρά
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ώρου 2013
Οδηγός Διόρθωσης 4ωρου 2013
Παγκύπριες Εξετάσεις 4ώρου 2012
Οδηγός Διόρθωσης 4ώρου 2012
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2012
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2011
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2010
Εξετάσεις Απόλυσης 2ώρου 2009