Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Β' Γυμνασίου
Φυσική - Β' Τάξη 31/03/2020
Γ' Γυμνασίου
Φυσική - Γ' Τάξη 26/03/2020

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Φυσική Κατεύθυνσης - Μηχανική 07/05/2020
Φυσική Κατεύθυνσης - A' Τάξη 26/03/2020
Β' Λυκείου
Φυσική Κατεύθυνσης - Στατικός Ηλεκτρισμός 07/05/2020
Φυσική Κατεύθυνσης - B' Τάξη 31/03/2020
Γ' Λυκείου
Ασκήσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων Φυσικής κατά κεφάλαιο 07/05/2020
Φυσική Κατεύθυνσης 31/03/2020
Φυσική Κοινού Κορμού 19/03/2020

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Τεχνικής Σχολής
Φυσική 2ωρο - A' Τάξης 31/03/2020
Γ' Τεχνικής Σχολής
Φυσική 4ωρο - Γ' Τάξης 19/03/2020
Φυσική 2ωρο - Γ' Τάξης 19/03/2020